Gemeentebesturen faciliteitengemeenten beraden zich over taalgebruik oproepingsbrieven.

Geschreven door op april 9, 2019

Gemeentebesturen faciliteitengemeenten beraden zich over taalgebruik oproepingsbrieven

LINKEBEEK 09/04 17:43 (BELGA)
De gemeentebesturen van de faciliteitengemeenten Linkebeek, Drogenbos en Wezembeek-Oppem beraden zich nog over het taalgebruik van de oproepingsbrieven voor de parlementsverkiezingen. Kraainem besliste maandag om deze brieven in het Frans te sturen aan inwoners die zich registreerden om overheidsdocumenten in deze taal te ontvangen. Ook het schepencollege van Sint-Genesius-Rode deed dat al, terwijl Wemmel zich zal houden aan de Vlaamse taalwetgeving.

De gemeenteraad van Kraainem en het schepencollege van Sint-Genesius-Rode baseerde zich op twee arresten waarin de Raad van State aangeeft dat het voor Franstalige inwoners van faciliteitengemeenten voldoende is om een keer om de vier jaar aan te geven dat ze overheidsdocumenten in hun taal willen ontvangen.

Kraainem, Linkebeek, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppen deden reeds hetzelfde bij de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat dit niet conform de Vlaamse taalwetgeving is, besloot Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans vier van de voorgedragen burgemeesters niet te benoemen. De Vlaamse decreten leggen op dat er steeds een Nederlandstalig document moet worden verstuurd waarna Franstaligen een exemplaar in hun taal kunnen aanvragen.

De aangewezen burgemeesters Alexis Calmeyn (LB) van Drogenbos en Yves Ghequière (Link&Venir) van Linkebeek zeggen eerst te willen overleggen met hun collega’s van Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem vooraleer een beslissing te nemen. Beide stellen te verwachten dat ze de arresten van de Raad van State zullen blijven volgen. In Wezembeek-Oppem stelt aangewezen burgemeester Frederic Petit (MR) eerst de reactie af te wachten van Vlaams minister Homans over de gemeenteraadsbeslissing van Kraainem. Omdat de Vlaamse schepen Anne Sobrie (Engagemente 1640) de consensus over de kwestie in het schepencollege van Sint-Genesius-Rode brak moet de beslissing over het versturen van de oproepingbrieven nog eerst voorgelegd worden aan de gemeenteraad.


Current track

Title

Artist